Informatieavond druk bezocht

Zorgcentrum De Kooimeer aan de Vondelstraat / Albertina Agnesstraat maakt plaats voor een nieuw aansprekend woongebouw. Het huidige zorgcentrum de Kooimeer voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd.

Als gevolg van wijzigingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) worden mensen gestimuleerd om langer zelfstandig te blijven wonen. Hierdoor ontstaat een grotere vraag naar aangepaste en ruimere appartementen. Nu er groot onderhoud nodig is aan het 47 jaar oude pand heeft de eigenaar van het gebouw, Stichting Huisvesting De Kooimeer, besloten om het plaats te laten maken voor een toekomstbestendig wooncomplex voor ouderen met een zorgvraag, dat voldoet aan de huidige en toekomstige eisen en wensen.

Om omwonenden hierover te informeren is op 25 september 2018 een inloopavond gehouden in Victorie Building aan de Arcadialaan, tegenover de projectlocatie in Alkmaar. Deze werd druk bezocht. Met behulp van 11 panelen met impressies is het bouwplan, de relatie met de omgeving, de schaduwwerking en de terreininrichting gepresenteerd. Vertegenwoordigers van Bot Bouw, GeO Architecten, Stichting Huisvesting De Kooimeer en de gemeente Alkmaar waren aanwezig voor een toelichting en de beantwoording van vragen.

Het plan en het ontwerp van het gebouw zijn positief ontvangen. Zo gaven omwonenden aan dat het ontwerp van het gebouw fraai is en goed aansluit op de omgeving. Ook waren veel bezoekers enthousiast dat in Alkmaar speciaal voor ouderen huisvesting wordt gerealiseerd en dat er betaalbare woningen in het programma zijn opgenomen.

De prognose is dat de bestemmingsplanprocedure medio 2020 is afgerond. Eind 2020 kan dan gestart worden met de bouw.