Goed nieuws: de bouw gaat starten!

Achter de schermen is de laatste twee jaar hard gewerkt, met als resultaat goed nieuws! De gemeente Alkmaar heeft de omgevingsvergunning voor het project Kooimeer afgegeven. Dat betekent dat de bouw mag starten.

Alle huurders die het afgelopen jaar tijdelijk in het voormalig zorgcentrum voor ouderen woonden, hebben het gebouw verlaten. Op 1 juli zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor de sloopwerkzaamheden. Na de bouwvak wordt het pand gesloopt. Daarna kan de bouw starten.

In de nieuwe Kooimeer komen 123 appartementen, 78 huur en 45 koop. De huurwoningen worden verdeeld over de segmenten sociaal, goedkoop en vrije sector. Er komen ongeveer 70 parkeerplekken ondergronds en zo’n 80 op eigen terrein. Alle woningen worden levensloopbestendig opgezet. Zowel de bewoners van het gebouw zelf, als die van de naastgelegen aanleunwoningen kunnen gebruik maken van een ontmoetingsruimte in het gebouw. Begin 2024 wordt de nieuwbouw opgeleverd.

Q3 2022 zal de verkoop van de 45 koopappartementen van start gaan. Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwbouw en de verkoopdatum? Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief.